Ubezpieczenie transportowe
na wszelki wypadek

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową, także eksporter lub importer, który wysyła, lub sprowadza różnego rodzaju towary, narażony jest na powstanie szkody w trakcie trwania transportu.  Ubezpieczenie mienia w transporcie cargo, choć nie uchroni go przed przykrymi zdarzeniami, to jednak
zapewni rekompensatę finansową na pokrycie niespodziewanych, często bardzo wysokich wydatków.

– Przewoźnicy szukający ubezpieczeń transportowych nie powinni traktować polisy jako zbędnego kosztu, lecz jako inwestycję. Ubezpieczenie daje bezpieczeństwo w sytuacji trudnej dla przedsiębiorcy i może znacznie ograniczyć koszty własne po zaistniałej szkodzie. Ostateczny wybór powinien zostać poprzedzony sprawdzeniem  towarzystw ubezpieczeniowych od strony procesu likwidacji szkód, wymaganych dokumentów szkodowych, czy kosztów dodatkowych w związku z zaistniałą szkodą – mówi Sławomir Deliś, Menedżer ds. Ubezpieczeń Transportowych – Klienci mogą wybierać między bardzo tanim ubezpieczeniem z ograniczonym zakresem ochrony, szerokim katalogiem wyłączeń i wysokimi udziałami własnymi, a dobrym ubezpieczeniem „szytym na miarę”, dopasowanym do indywidualnych potrzeb klienta, lecz związanym z wyższym kosztem polisy. Przedsiębiorca świadomy powstania szkody w transporcie mogącej zachwiać płynnością działalności firmy najczęściej wybiera drugą opcję dającą mu większe poczucie bezpieczeństwa – dodaje.

Obowiązkowe Cargo

Ubezpieczenie cargo zabezpiecza cały proces transportu mienia od momentu rozpoczęcia jego załadunku na środek transportu i kończy się wraz z zakończeniem rozładunku mienia ze środka transportu w miejscu przeznaczenia. Taka polisa chroni przedsiębiorcę przed stratą polegającą na utracie, uszkodzeniu, ubytku lub zniszczeniu załadunku w czasie jego przemieszczenia w następstwie sytuacji

Ubezpieczenie transportowe na wszelki wypadek

losowych. Takimi zdarzeniami mogą być m.in. pożar, wybuch, powódź, grad, a także wypadek środka transportu, kradzież z włamaniem, lub zaginięcie. W transporcie krajowym najczęściej stosowany jest zakres ubezpieczenia tzw. „All risk”, jako najszerszy zakres ochrony. Jeśli chodzi o transport międzynarodowy, to zakres ubezpieczenia formułowany jest w oparciu o Instytutowe Klauzule Ładunkowe (I.C.C.) będące uznanym międzynarodowym standardem ubezpieczania cargo.

OC przewoźnika

Świadomy właściciel firmy transportowej, produkcyjnej, lub handlowej powinien wyposażyć się także w ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. Warto, żeby zawierało szeroki zakres ochrony, z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości przesyłki (w transporcie krajowym), a w transporcie międzynarodowym, kwocie wynikającej z dokonanej przez nadawcę deklaracji wartości towaru. Dobre ubezpieczenie dla spedytora powinno obejmować zakresem odpowiedzialność cywilną wynikającą z wejścia spedytora podczas realizacji umowy spedycji w prawa i obowiązki przewoźnika drogowego, lotniczego, morskiego (tzw. przewoźnik umowny).

Suma i cena ubezpieczenia

Minimalna suma ubezpieczenia, na jaką decydują się przewoźnicy – to 100 tys. EUR. Najczęściej jednak, z uwagi na wyższą wartość załadunku, suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego jest wyższa i wynosi 250 tys. EUR. Oferta rynkowa w zakresie maksymalnych sum ubezpieczenia sięga nawet do 1,5 mln EUR. Wysokość składki za  ubezpieczenia transportowe uzależniona jest od wielu czynników, m.in. rodzaju i wartości przewożonego mienia,
trasy przewozu, rodzaju transportu, oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, oraz szkodowości. W odniesieniu do  umowy jednostkowego ubezpieczenia cargo składki zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. W przypadku umowy  generalnej składka minimalna to kilkaset złotych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.