KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW – Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Pekao – Cargo Agencja Celna Sp. z o. o. przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pekao-Cargo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wirażowej 35. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

CEL i PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe Pekao-Cargo Sp. z o.o. będzie wykorzystywać w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej, jakości usług spedycyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO); wystawiania i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO); dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO); marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO); marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO)

OKRES WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu wycofania zgody.

PRAWA KONTRAHENTA

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym agentom oraz dostawcom usług powiązanych z realizacją Państwa zlecenia. Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawie ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: pekao@pekao.pl, lub telefonicznie +22 270 1434

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.