Aktualizacja przepisów lotniczych przewozu baterii.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują zmodyfikowane wymagania IATA-DGR. Maja one zastosowanie dla przewozów lotniczych. Nie są to przepisy, lecz wytyczne organizacji lotnictwa cywilnego. Z tego względu ich treść może ulegać zmianom częściej, niż wynika to z naszych przyzwyczajeń. W ramach prac Panelu 24 (DGP/24) IATA poruszane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem przewozu przenośnych źródeł prądu. Mamy na myśli baterie i akumulatory. Ze względu na zmiany w technologii wynikające z poszukiwania rozwiązań gwarantujących odpowiednio dużą pojemność i efektywność baterii  produkty dostępne na rynku tak jak przepisy, ulegają szybkim zmianom.

Powoduje to, iż w organach opiniujących zagadnienia transportowe nie ma porozumienia, jak zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa. Nie potrafimy zatem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jakie dodatkowe środki są potrzebne, by  ograniczyć ryzyko związane z przewozem metalowych baterii

Aktualizacja przepisów lotniczych przewozu baterii

litowych w transporcie lotniczym. Obecnie trwają dyskusje i  prace w tym temacie. W lutym 2014 r. odbyło się spotkanie w FAA William J. Hughes Technical Centre. Omówiono na nim  wiele przykładów, które wykazały, że przebieg i warunki reakcji są zależne nie od typu baterii lecz od sposobu produkcji i ich  składu. W grupie roboczej DGP, które odbyło się w kwietniu 2014 r. zaproponowano ograniczenie, polegające na zakazie  transportu baterii w przestrzeni pasażerskiej. Zakaz miałby obejmować baterie litowo-metalowych zgodnie z  wymaganiami PI 968 Sekcja IA, IB i II. Zakazu nie trzeba stosować dla baterii litowo-
-metalowych transportowanych zgodnie z PI 969, lub zamontowanych w urządzeniach (PI 970). Wnioski zostały  sformułowane na postawie sprawozdania w zakresie wyników międzynarodowej koordynacji transportu (DGP-WG/LB/2-
-WP/1), oraz innych dokumentów takich jak: – analiza zarządzania bezpieczeństwem dla samolotów
pasażerskich (DGP-WG/LB/2-WP/5 – analiza w zakresie możliwości gaszenia i potencjalnego wpływu transportu baterii  litowo-metalowych (DGP WG/LB/2-IP/1). Zaproponowane rozwiązanie musi być jeszcze zatwierdzane przez Radę  Nawigacji Lotniczej i Radę ICAO. O ile nie zdecydują inaczej, zmiany te staną się obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku. Ważne jest, aby po raz kolejny powtórzyć, że zakaz przewozu na baterii litowo-metalowych samolotów pasażerskich ma  zastosowanie tylko do baterii litowo-metalowych w czasie wysyłki zgodnie z PI 968 Sekcja IA, IB i II. Zakazu nie będzie stosować się dla baterii litowo-metalowych PI 969, lub zawartych w urządzeniach (PI 970).

Wymagania transportowe
Ostatnie zmiany przepisów miały miejsce w styczniu 2014 r. Przypomnijmy na czym polegały. Przede wszystkim doprecyzowano wymagania, które winny być spełnione przed nadaniem. Poprzednie przepisy stanowiły, iż ogniwa, akumulatory, oraz zawierające je przyrządy wyprodukowane do 1.1.2014 roku mogą być przewożone tylko, gdy zostały przebadane zgodnie z wymaganiami podręcznika badań i kryteriów ONZ (Wydanie 5/ Korekta 1). Baterie i akumulatory wyprodukowane po dacie wejścia w życie zmian, mogą być przewożone tylko wtedy, gdy spełniają kryteria badań obowiązujące w dniu produkcji. Wszystkie baterie i akumulatory zaklasyfikowane jako UN 3090, 3091, 3480, czy 3481 muszą spełniać wymagania RID/ADR/ADN (patrz 1.6.1.24), czy dla transportu morskiego określone w IMDG Code (patrz 2.9.4.1) , oraz dla lotnictwa w IATA -DGR (patrz 3.9.2.6.(a)). Syntetyczne zestawienie wymagań w zakresie przygotowania przesyłek lotniczych zestawiliśmy poniżej.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.